Contact

Amikov Hodonín

Company’s headquarters

Amikov CZ, s.r.o.
Plucárna 3560/1
695 01 Hodonín
+420 602 410 662
kovarik@amikov.com

CIN: 17223121
Commercial Register: C 84431 kept by the Regional Court in Prague

Amikov Praha

Office

Amikov, s.r.o.
Thunovská 179/12
118 00 Praha 1
+420 601 355 496
info@amikov.com

Amikov Hodonín

Office

Amikov group, s.r.o.
Plucárna 3560/1
695 01 Hodonín
+420 601 355 496
prace@amikov.com

Amikov JOB SK Trnava

Company’s headquarters

Amikov job s.r.o.
Andreja Hlinku 3786/40
917 01 Trnava
+420 601 355 496
+421 948 846 222
kovarikova@amikov.com

CIN: 50761463
Business register: Registered in Trnava, odd. Ltd., vl.no.51597/T